SHC Member Details

S.No.NameFather nameDesignationPhone No.Address
2     
3Ms. Abhinika PandeySh. R.K. PandeyConvener9425344773Kalyanika, Amarkantak, Anuppur. 484886 (M.P.
4Mrs. Pushpa Soni Member7509217291Sh. Chandra Charya Hospital, Amarkantak (M.P.)
5Mr. Anju MishraLate Mr. Hariram SharmaMember7389358670Kalyanika, Amarkantak (M.P.)
6Mrs. Nalini Patel Member Sh. Chandra Charya Hospital
7Mr. Mahendra Ku. Sharma Late. Sh. B.R. SharmaRepresentative9425344087Kalyanika Kendriya Shiksha Niketan, Amarkantak (M.P.)
8Mr, Jitendra NigamLate. Sh. R.P. NigamProctorial94258333524Kalyanika, Amarkantak (M.P.)